Naar de bibliotheek
Groep 1b is naar de bibliotheek geweest.