Op de boerderij!
Dit is toch leuker dan een verhaaltje in een aardrijkskundeboek...