In de week voor de kerstvakantie mochten we kerststukjes maken op school. De kinderen hadden hiervoor zelf een bakje, kaarsen, versieringen en een heleboel groen meegenomen! Wanneer iemand toch iets vergeten was, had een ander kind dit wel bij zich en werd dit uitgedeeld. Met veel ijver is aan de kerststukjes gewerkt, waarbij prachtige resultaten ontstonden, waar de kinderen ook erg blij mee waren!