2021

juli

01 Jul

Rapport 2 mee naar huis

06 Jul

Wenmiddag nieuwe kleuters

Groep 1 is vrij

13 Jul

Kijkje in de nieuwe klas

13 Jul

Musical groep 1 t/m 7

13 Jul

Musical voor belangstellende

14 Jul

Groep 8 vrij

14 Jul

Slotmiddag groep 8

14 Jul

Afscheidsavond groep 8

15 Jul

Continurooster

Alle leerlingen zijn om 14.00 uur uit.

15 Jul

Nieuwsbrief

16 Jul

Zomervakantie

De zomervakantie start vrijdag 16 juli t/m 27 augustus