2021

september

05 Sep

Verjaardag juf Trijnie

06 Sep

Luizencontrole

06 Sep

Verjaardag juf Karin

06 Sep

Informatieavond groep 8

07 Sep

Informatieavond groep 3, groep 3/4 en groep 4

19.00-20.00 uur

09 Sep

Jaaropening op het plein

8.30-9.00 uur

09 Sep

Informatieavond groep 1

10 Sep

Nieuwsbrief

14 Sep

Luistergesprekken

Dinsdagavond, woensdagmiddag en donderdagavond

15 Sep

Gebedskring

15 Sep

Informatieavond plusklas

17 Sep

Start Plusklas

19 Sep

Verjaardag juf Nynke

20 Sep

Spreekuur CJG/GGD

24 Sep

Nieuwsbrief

24 Sep

Open ochtend Plusklas

8.30-9.30 uur