Welkom op de pagina van groep 2 

Leuk dat u komt kijken op de pagina van groep 2a. We zijn een groep van 26 kinderen en onze juffen zijn juf Marian en juf Henriette. 

Wat gebeurt er zoal in groep 2? 

We komen altijd door het hek naar binnen en gaan samen met de juf in de rij staan tot we naar binnen gaan. We hangen onze jas op en zetten ons eten en drinken in het mandje van onze kleurgroep. We beginnen dan altijd samen in de kring, we kijken welke dag het is en bespreken wat we allemaal gaan doen op een dag. Elke dag mag een groepje kinderen vertellen. Daarna vertelt de juf een Bijbelverhaal, zingen we een paar liederen en bidden we samen.  

Daarna gaan we naar buiten. Buiten is veel ruimte om te fietsen, in de zandbak te spelen of zelf een leuk spel te verzinnen. Daarna gaan we samen eten en drinken in de kring. De juf leest vaak een verhaaltje voor. Hierna zitten we in de kring en leren we Engels, rekenen, taal of hebben we het met elkaar over we het samen fijn kunnen hebben in de groep (de vreedzame school). Raai de kraai is ook vaak aanwezig tijdens deze momenten. Hij beleeft spannende dingen en hierdoor leren de kinderen nieuwe woorden en rekenbegrippen. Na dit moment gaan we werken of spelen. Tijdens het werken en spelen gaan twee groepjes aan de slag met een ontwikkelingsspel of werkje en kunnen de andere groepjes kiezen op het kiesbord; bijvoorbeeld de huishoek, schrijf,- rekenhoek, of heerlijk in de bouwhoek. Aan het einde van de ochtend ruimen we alles samen netjes op. 

Drie dagen per week eten we samen op school. Als de boterhammen op zijn, mogen we buitenspelen. Daarna gaan we naar binnen en doen we een activiteit in de kring. We gaan vervolgens allemaal kiezen op het kiesbord. Soms gaat de juf met een groepje in de kleine kring. We leren dan nog meer over rekenen en taal. De dag is voorbij. Even een nachtje uitrusten…. en dan zijn we er weer klaar voor, want elke nieuwe dag is een nieuw avontuur! 

Juf Marijke Florijn

Maandag t/m vrijdag

mflorijn@veldhuizerschool.nl