Groep 2b

Welkom op de pagina van groep 2b

Groep 2B telt dit schooljaar 22 leerlingen. Op veel verschillende manieren bereiden zij zich voor op groep 3. Bij de start van de dag staat de juf op het plein om te kinderen te verwelkomen. Om 8.25 uur gaan de kinderen samen met de juf naar binnen, zodat de lesdag om 8.30 uur kan beginnen.

Wat gebeurt er zoal in groep 2b?

Wat gebeurt er zoal in groep 2? Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal. De kinderen uit groep 2 leren tellen tot 20 en de cijfers 1 – 20 herkennen en benoemen, maar ook rekenbegrippen als: meer, minder en evenveel, vol, leeg etc. De dagen van de week, de maanden en seizoenen komen dagelijks aan bod; dit noemen we dagritme Er is veel aandacht voor woordenschat, rijmen, een verhaal terug vertellen en hakken/plakken van woorden

Om de week staat er een nieuwe letter centraal en mogen de kinderen iets van thuis meenemen voor de lettertafel. Dagelijks worden er christelijke liedjes gezongen rondom de Bijbelverhalen en we leren regelmatig een algemeen liedje aan wat past het het actuele thema.

De kinderen oefenen hun motoriek door te kleuren, vouwen, knippen en te scheuren De kinderen spelen iedere dag twee keer buiten of gaan naar het speellokaal in ons gebouw We praten met de kinderen over hoe we met elkaar om moeten gaan met de methode De Vreedzame School.

We gebruiken een planbord waarmee de kinderen hun activiteiten leren plannen. De kinderen krijgen Engels en leren o.a. de dagen van de week, de kleuren, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen.

Elke laatste vrijdagochtend voor een vakantie is het speelgoedmiddag. Dan mag er speelgoed van thuis mee worden genomen.

Methode

We maken gebruik van de methode Kleuterplein. Handpop Raai de Kraai speelt hierin een centrale rol. We werken met thema’s die een aantal weken centraal staan. De leerkrachten observeren de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van leerlijnen. Aan de hand van de observaties laten zij de lesstof goed aansluiten. In groep 2 nemen we in januari toetsen af om de taal- en rekenontwikkeling te kunnen volgen. Zo nodig herhalen we dit in juni.

Leerkrachten

Juf Wilma ter Haar

Maandag en dinsdag

wthaar@veldhuizerschool.nl

Juf Adrie van Roekel

Woensdag, donderdag en vrijdag

avroekel@veldhuizerschool.nl