Groep 8b

Welkom op de pagina van groep 3

Welkom op de pagina van groep ¾. Deze groep telt dit schooljaar 26 leerlingen. Op maandag en dinsdag staat juf Trijnie van Leeuwen voor de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Annelies van Campen. De kinderen mogen ‘s morgens zelf de klas inkomen. Het is fijn als iedereen op tijd naar binnengaat, zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen.

Wat gebeurt er zoal in groep 3

Bijbelse geschiedenis

De dag beginnen we altijd met Bijbelse geschiedenis. We zingen en bidden. Drie keer in de week luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. Ook leren we iedere week een psalm en maken we een Bijbelse verwerking.

Lezen, spelling en woordenschat in groep 3

Een groot deel van de morgen zijn we bezig met taal. We werken met de methode ‘Lijn 3’. Samen met Ben Bus reizen we door Leesstad, daarbij komen we veel verschillende bushaltes tegen. Het eerste half jaar leren we met name de letters en eenvoudige woorden lezen. Het tweede half jaar ligt de nadruk op het lezen op tempo en verschillende leesproblemen. Er is veel aandacht voor het leren lezen op verschillende niveaus.

Rekenen in groep 3

In groep 3 staat het rekenen tot en met de twintig centraal. De kinderen leren het splitsen van getallen en erbij- en eraf sommen. Later in het schooljaar verkennen de kinderen de getallen tot honderd. Ook leren de kinderen de halve en hele uur aflezen van de klok. We werken met de methode de Wereld in Getallen 5.

Lezen, spelling en woordenschat in groep 4

Bij de taallessen werken we aan verschillende aspecten, zoals woordenschat, schrijven, spreken en luisteren. In de overige taallessen oefenen we met het maken van zinnen, het alfabet, zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Naast taal houden we ons ook bezig met spelling. Om het lezen verder te automatiseren besteden we veel aandacht aan het technisch lezen. We doen dat op verschillende manieren, zoals in niveaugroepen bij Lekker Lezen. Vanaf januari starten we met het vak begrijpend lezen.

Rekenen in groep 4

In groep 4 staat het rekenen tot en met de honderd centraal. We leren het optellen en aftrekken in maximaal drie sprongen. Ook leren we wat vermenigvuldigen is en welke strategie er gebruikt moet worden om een vermenigvuldiging uit te rekenen.

Verder leren we bij het klokkijken de hele uren, halve uren en de kwartieren zowel digitaal als analoog.

Op de middagen is er tijd voor schrijven, handvaardigheid, tekenen, muziek, Engels en wereldoriëntatie. Elke week gaan de kinderen gymmen op dinsdagmiddag.

Hulp van thuis

Iedere week leren de kinderen een psalmversje. Op de website kunt u het actuele psalmrooster vinden. Het is helpend als u thuis ook de psalm zingt met uw kind. We hopen dat ouders thuis met hun kind willen oefenen met lezen, het liefst elke dag even. Door veel en vaak te oefenen krijgen de kinderen het lezen goed onder de knie en gaat het tempo omhoog. Een belangrijke vaardigheid waar ze de rest van hun leven plezier van zullen hebben.

Leerkrachten

Meester Wim van Aggelen

Maandag t/m vrijdag

wvaggelen@veldhuizerschool.nl