Groep 4

Welkom op de pagina van groep 4

Groep 4 telt dit schooljaar 27 leerlingen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat juf Annet voor de groep en op woensdag juf Johanneke. De klas wordt ondersteund door juf Marina. In groep 4 werken we vooral aan de basisvaardigheden van lezen, rekenen en taal.

Ook besteden we aandacht aan de sociale vaardigheden.

Wat doen we zoal in groep 4?

Bijbelse geschiedenis

De dag wordt geopend met Bijbelse geschiedenis. Daarbij wordt gezongen, gebeden en geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel. Verder leren we iedere week een psalm en maken we een Bijbelse verwerking.

Rekenen

In groep 4 staat het rekenen tot en met de honderd centraal. We leren het optellen en aftrekken in maximaal drie sprongen. Ook leren we wat vermenigvuldigen is en welke strategie er gebruikt moet worden om een vermenigvuldiging uit te rekenen.

Verder leren we bij het klokkijken de hele uren, halve uren en de kwartieren zowel digitaal als analoog.

Taal en spelling

Bij de taallessen werken we aan verschillende aspecten, zoals woordenschat, schrijven, spreken en luisteren. In de overige taallessen oefenen we met het maken van zinnen, het alfabet, zelfstandige naamwoorden en werkwoorden.

Naast taal houden we ons ook bezig met spelling.

Schrijven

In groep 4 leren we de hoofdletters schrijven.

Lezen

Om het lezen verder te automatiseren besteden we veel aandacht aan het technisch lezen. We doen dat op verschillende manieren, zoals in niveaugroepen bij Lekker Lezen. Vanaf januari starten we met het vak begrijpend lezen.

En verder

Bij de lessen van De Vreedzame School werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk om als groep het goed met elkaar te hebben en dat iedereen er mag zijn. ’s Middags doen we vakken zoals natuur, verkeer, handvaardigheid, tekenen, muziek en Engels. Natuurlijk mag bewegen niet ontbreken. Op donderdagochtend hebben we gym.

Contact

Contact met ouders vinden we belangrijk en we nemen daar dan ook graag de tijd voor via een gesprek, mail of Parro.

Leerkrachten

Juf Joske Sok

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

jsok@veldhuizerschool.nl

Juf Annelies van Campen

Donderdag

avcampen@veldhuizerschool.nl