Groep 5/6

Welkom op de pagina van groep 4/5

Dit schooljaar zitten er 22 kinderen in de groep. Met de kinderen van groep 4 werken we vooral aan de basisvaardigheden van lezen, rekenen, spelling en taal. In groep 5 komen daar andere vakken bij zoals geschiedenis, aardrijkskunde en studievaardigheden. Bij de start van de dag komen de kinderen naar de unit op het plein. De leerkrachten heten de kinderen welkom vanaf 08:25. Om 08:30 starten we met de dagopening.

Wat gebeurt er zoal in groep 4/5

  • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
  • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen
  • Op vrijdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking
  • In groep 4 staan sommen tot 100 centraal en de tafels
  • In groep 5 oefenen we sommen tot 1000 en halen we ons tafeldiploma
  • Er is veel aandacht voor (begrijpend) lezen • De kinderen van groep 4 leren de hoofdletters schrijven
  • Vanaf groep 5 geven we presentaties, dit jaar is dat een boekbespreking
  • Wekelijks is er een handvaardigheid- en tekenles
  • Op dinsdagmorgen hebben de kinderen gym
  • Ouders geven we geregeld een kijkje in de klas via Parro.

Leerkrachten

Juf Karin Lambers

Maandag en dinsdag

klambers@veldhuizerschool.nl

Juf Trijnie van Leeuwen

woensdag, donderdag en vrijdag

tvleeuwen@veldhuizerschool.nl