Groep 4/5

Welkom op de pagina van groep 4/5

In groep 4/5 zitten dit jaar 26 kinderen, waarvan 10 in groep 4 en 16 in groep 5. We zijn samen een gezellige en enthousiaste groep! Op maandag staat juf Trijnie ven Leeuwen voor de groep en op dinsdag t/m vrijdag juf Annet Slingerland.

Wat gebeurt er zoal in groep 4/5?

  • De dag wordt geopend met Bijbelse geschiedenis. Daarbij wordt gezongen, gebeden en geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel. Verder leren we iedere week een psalm en maken we een Bijbelse verwerking.
  • In groep 4 staat het rekenen tot en met de honderd centraal. We leren het optellen en aftrekken door de rijgstrategie te gebruiken. Ook leren we het vermenigvuldigen.
  • In groep 5 rekenen we tot en met de 1000. Naast het optellen, aftrekken en vermenigvuldigen van grotere getallen, leren we ook het delen.
  • Dit schooljaar werken we voor het eerst met de methode Staal. Bij de taallessen werken we met de hele groep rond een thema. We oefenen dan o.a. met woordenschat, schrijven, spreken en luisteren.
  • Bij de spellinglessen leren de kinderen verschillende categorieën met de daarbij behorende regels. Ook wordt de grammatica bij deze lessen behandeld. Wat in groep 4 geleerd is, wordt in groep 5 verder uitgebouwd.
  • In groep 4 leren we hoofdletters te schrijven en te gebruiken. In groep 5 gaan we verder met het automatiseren van het schrijven.
  • In beide groepen wordt aandacht besteed aan het technisch lezen. Naast het technisch lezen krijgt groep 5 ook begrijpend lezen. In groep 4 starten we in januari met dit vak.
  • Bij de lessen van De Vreedzame School werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk om als groep het goed met elkaar te hebben en dat iedereen er mag zijn.
  • Verder hebben we ook vakken zoals natuur en Engels. In groep 5 gaan we aan de slag met nieuwe vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en studievaardigheden.
  • Verkeer, muziek, handvaardigheid en tekenen wordt aan beide groepen tegelijk gegeven. Natuurlijk mag bewegen niet ontbreken. Op vrijdagochtend hebben we gym.

Contact

Contact met ouders vinden we belangrijk en we nemen daar dan ook graag de tijd voor via een gesprek, mail of Parro.

Leerkrachten

Juf Trijnie van Leeuwen

Maandag

jvleeuwen@veldhuizerschool.nl

Juf Annet Slingerland

dinsdag t/m vrijdag

aslingerland@veldhuizerschool.nl