Groep 6/7

Wat gebeurt er zoal in groep 6/7?

In groep 6/7 hebben we een goed gevuld schooljaar. Naast de basisvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen is er veel aandacht voor aardrijkskunde, natuur en geschiedenis. Typische groepszaken dit jaar zijn het verkeersexamen en het maken van een werkstuk over een land of een beroep. Hier wordt ook een spreekbeurt over gehouden. Uiteraard wordt de creatieve kant van de mens niet vergeten. Er zijn uitdagende teken- en handvaardigheidslessen en leuke muzieklessen!

Leerkrachten

Meester Aris Smit

Maandag t/m vrijdag

asmit@veldhuizerschool.nl