Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6

Groep 6 bestaat uit 26 leerlingen, waarvan er veertien meisjes zijn en twaalf jongens. Dit jaar zitten de leerlingen voor het eerst in de bovenbouw, wat betekent dat de belangrijke schoolvakken verder uitgediept worden. Daarnaast is er in deze groep veel aandacht voor de sociale omgang met elkaar. Nog belangrijker is uiteraard de aandacht voor de Bijbelse geschiedenis. Elke dag wordt daar aandacht aan besteed.

De leerlingen in groep 6 volgen het continurooster. Dit houdt in dat ze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les hebben van 8.30-14.30. Op woensdag gaan de kinderen van 8.30-12.15 naar school toe. Vijf minuten voordat het dagdeel begint, kunnen de leerlingen naar binnen toe.

Elk dagdeel wordt meestal begonnen met een kwartier stil lezen, zodat er elke dag 15-30 minuten aandacht is voor het goed leren lezen. In die tijd worden ook de leerlingen geholpen die extra aandacht nodig hebben voor het lezen.

Groep 6 is een ontzettend gezellige en sociale groep; iedereen mag er zijn! Samen met meester Arwin Lammers gaan wij er een plezierig jaar van maken.

Wat gebeurt er zoal in groep 6a

In groep 6a gebeuren de volgende belangrijke dingen:

  • Op maandag leren we een nieuwe psalm en wordt de psalm van de week ervoor overhoord;
  • Op dinsdag, woensdag en donderdag horen de kinderen een Bijbelverhaal uit de methode ‘Levend Water’ en op vrijdag maken de leerlingen een verwerking, aansluitend bij de Bijbelverhalen van die week;
  • Elke dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen huiswerk. Op dinsdag is dit meestal maakwerk, op donderdag is dit vrijwel elke week leerwerk;
  • Elke dag is er aandacht voor taal, spelling en rekenen. Rekenen doen de leerlingen dit jaar voor het eerst op een Chromebook;
  • Op vrijdagochtend hebben de leerlingen gym

Op dinsdagmiddag maken we een tekenles, op vrijdagmiddag is dit een les handvaardigheid; In groep 6 maken de leerlingen voor het eerst een werkstuk, dit project wordt afgesloten met het houden van een spreekbeurt;

We staan open voor leuke activiteiten, bedacht door de leerlingen zelf. Zo bedacht een jongen het ‘Plastic Museum’. Hij ontwierp allerlei activiteiten omtrent plastic afval en duurzaamheid. Ook bedacht een meisje een leuke activiteit aansluitend bij één van de wereldoriënterende vakken.

In groep 6 staat een meester die wel van een portie humor houdt. Dit maakt elke dag weer tot een leuke en gezellige dag. Naast de gezelligheid wordt er natuurlijk ook veel geleerd en hard gewerkt;

Leerkrachten

Meester Arwin Lammers

Maandag t/m vrijdag

alammers@veldhuizerschool.nl

Meester Marien Schouten

maandag, dinsdag en woensdag

mschouten@veldhuizerschool.nl