Groep 7b

Welkom op de pagina van groep 7b

Onze groep bestaat uit 20 kinderen; 10 meiden en 10 jongens. 
Van maandag t/m woensdag staat juf Emma Slikkerveer voor de groep en op donderdag en vrijdag geeft juf Christine Robbertsen les. 

Wat gebeurt er zoal in groep 7b? 

Begin van de dag 

Elke ochtend komen de kinderen om 8:30 de klas binnen. Op het bord staat een begintaak. We oefenen dan bijvoorbeeld tafels, deelsommen of bepaalde categorieën van spelling. Na de begintaak starten we onze lesdag. We luisteren drie keer in de week naar een Bijbelverhaal en leren de psalm van de week. Op vrijdag maken we een Bijbelse verwerking. 

Vakken 

We rekenen in groep 7 op een Chromebook. De software is voor een deel adaptief, dat wil zeggen dat elke leerling op zijn/ haar eigen niveau kan werken. Het Chromebook gebruiken we ook geregeld voor andere vakken. 
Naast rekenen hebben we dagelijks aandacht voor taal en spelling. Drie keer in de week werken we aan een wereld oriënterend thema (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur). Overige vakken zijn: verkeer, schrijven, begrijpend lezen, Engels, muziek, sociaal-emotionele ontwikkeling, e.d.
Typisch groep 7-zaken zijn het verkeersexamen en het maken van een werkstuk over een land of een beroep. Hier wordt ook een spreekbeurt over gehouden. 

Tekenen en handvaardigheid 

Ook de creatieve vakken vinden we erg belangrijk. We maken kennis met verschillende technieken en genieten van elkaars creativiteit. Twee keer in de week ontwikkelen wij onze creativiteit! 

Gym 

We hebben elke week op dinsdag gym. 

Voorlezen 

Voorlezen vinden wij erg belangrijk in de klas, na het eten en drinken wordt er door de juf voorgelezen. We lezen een boek wat aansluit bij de leefwereld van kinderen.  

Weektaak

Aan het begin van de week krijgen de kinderen een nieuwe weektaak. Daarop staan gezamenlijke lessen, waarvoor ze eerst een instructie volgen, maar ook opdrachten die zij zelfstandig moeten uitvoeren.   

Huiswerk 

In groep 7 krijgen de kinderen huiswerk. De leerlingen krijgen twee keer in de week maakwerk voor rekenen en werkwoordspelling. Daarnaast krijgen ze ook regelmatig leerwerk mee voor de toetsen van de wereldoriënterende vakken of Engels. 

 

Leerkrachten 

Juf Emma Slikkerveer

Maandag, dinsdag en woensdag

eslikkerveer@veldhuizerschool.nl

Juf Christine Robbertsen

Donderdag en vrijdag

crobbertsen@veldhuizerschool.nl