Pasen 2021

Op donderdag 1 april vierden we in alle klassen het Paasfeest. Het thema was ‘Van donker naar licht’. Wat was heel het lijden voor de Heere Jezus een donkere periode. Toen de Heere Jezus stierf, leek het donkerder dan donker. Zou het licht wel weer aangaan?

Maar God heeft een plan, Hij wil dat het Licht overwint! Jezus staat op uit de dood, Hij is machtiger dan de dood en sterker dan de diepste duisternis.

 

“Ik ben zo dankbaar, Heer

Voor wat u heeft gedaan.

En heel mijn hart aanbidt

Uw heil’ge Naam.

En Heer, ik hou van U,

want U hield eerst van mij.

Uw liefde tilt mij op en

maakt mij vrij.”

 

Alle medewerkers van de Veldhuizerschool wensen u gezegende Paasdagen toe!