Het is voor elk ingeschreven kind van de Veldhuizerschool mogelijk om gebruik te maken van de overblijfvoorzieningen van de school. Het overblijven willen wij zoveel mogelijk laten lijken op het thuis gebruiken van de maaltijd. Dit houdt in dat:

  • Het eten ordelijk verloopt;
  • We gezamenlijk bidden en danken voor de maaltijd;
  • Er een Bijbelverhaal of een Bijbelgedeelte met een dagboek wordt gelezen;
  • Er na het eten voldoende mogelijkheden zijn voor ontspanning.

Het schoolbeleid is de basis voor de omgangsvormen tussen kinderen en overblijfouders, dus de schoolregels gelden ook tijdens het overblijven. Omdat het overblijven toch anders is dan een lessituatie hebben we afspraken gemaakt waarvan we verwachten dat de kinderen zich eraan houden. Deze afspraken staan verderop in dit protocol. We verwachten dat u deze thuis met de kinderen doorneemt, op school zal dit ook aan de orde komen. De aan het overblijven verbonden kosten worden doorberekend aan de ouders. Het spreekt voor zich dat het overblijven niet alleen voor de gezelligheid is.

Opgeven voor overblijven