2023

april

04 Apr

MR-vergadering

06 Apr

Paasviering in de klas

07 Apr

Goede Vrijdag en Pasen

10 Apr

Verjaardag Margriet

11 Apr

Studiedag 4

12 Apr

Gebedskring

19 Apr

Cito-eindtoets groep 8

19 en 20 april

19 Apr

Entreetoets groep 7

21 Apr

Nieuwsbrief 15

21 Apr

Koningsspelen

24 Apr

Meivakantie

24 april t/m 5 mei

24 Apr

Verjaardag Marien

25 Apr

Verjaardag Marijke