Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6

Groep 6 bestaat uit 22 leerlingen, waarvan er achttien meisjes zijn en vier jongens. Dit jaar zitten de leerlingen voor het eerst in de bovenbouw, wat betekent dat de belangrijke schoolvakken verder uitgediept worden. Daarnaast is er in deze groep veel aandacht voor de sociale omgang met elkaar. Nog belangrijker is uiteraard de aandacht voor de Bijbelse geschiedenis. Elke dag wordt daar aandacht aan besteed.

De leerlingen in groep 6 volgen het continurooster. Dit houdt in dat ze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les hebben van 8.30-14.30. Op woensdag gaan de kinderen van 8.30-12.15 naar school toe.

Elk dagdeel wordt meestal begonnen met een kwartier stil lezen, zodat er elke dag 15-30 minuten aandacht is voor het goed leren lezen. In die tijd worden ook de leerlingen geholpen die extra aandacht nodig hebben voor het lezen.

Groep 6 is een ontzettend gezellige en sociale groep; iedereen mag er zijn!

Wat gebeurt er zoal in groep 6

In groep 6 gebeuren de volgende belangrijke dingen:

  • Op maandag leren we een nieuwe psalm en wordt de psalm van de week ervoor overhoord;
  • Op dinsdag, woensdag en donderdag horen de kinderen een Bijbelverhaal uit de methode ‘Levend Water’ en op vrijdag maken de leerlingen een verwerking, aansluitend bij de Bijbelverhalen van die week;
  • Elke dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen huiswerk. Op dinsdag is dit meestal maakwerk, op donderdag is dit vrijwel elke week leerwerk;
  • Elke dag is er aandacht voor taal, spelling en rekenen. Rekenen doen de leerlingen dit jaar voor het eerst op een Chromebook;
  • Op vrijdagochtend hebben de leerlingen gym;
  • Dit jaar maken de leerlingen voor het eerst een werkstuk en een spreekbeurt;

Leerkrachten

Meester Aris Smit

Woensdag t/m vrijdag

asmit@veldhuizerschool.nl

Juf Karin Lambers

Maandag en dinsdag

klambers@veldhuizerschool.nl