Welkom op de pagina van groep 2 

Leuk dat u een kijkje komt nemen op de pagina van groep 2. Wij zijn een groep van 27 leerlingen.

Wat gebeurt er zoal in groep 2? 

Elke morgen mag papa of mama ons naar binnen brengen. We hangen onze jas en tas op en zetten ons eten en drinken in het mandje van onze kleurgroep. We nemen bij de deur afscheid, gaan de klas in en zoeken onze stoel op. In de kring kijken we samen wat we die dag allemaal gaan doen, daarna luisteren we naar elkaar als we iets mogen vertellen. Dan vertelt de juf een Bijbelverhaal, zingen we een aantal liederen en bidden samen.

Hierna gaan we naar buiten. Buiten is veel ruimte om te fietsen, in de zandbak te spelen of zelf een leuk spel te verzinnen. Op woensdag gaan we meestal gymmen in plaats van buiten spelen. Daarna gaan we samen eten en drinken in de kring. De juf leest vaak een verhaaltje voor. Na het eten en drinken gaan we werken en spelen. Tijdens het werken en spelen gaan twee groepjes aan de slag met een werkje en mogen de andere groepjes kiezen op het keuzebord; bijvoorbeeld de huishoek, schrijf/rekenhoek, of heerlijk in de bouwhoek. Na het werken/spelen ruimen we alles netjes op en gaan weer in de kring zitten. In de kring leren we Engels, rekenen, taal of hebben we het met elkaar over hoe we het samen fijn kunnen hebben in de groep (de vreedzame school).

Raai de kraai is ook vaak aanwezig tijdens deze momenten. Hij beleeft spannende dingen en hierdoor leren de kinderen nieuwe woorden en rekenbegrippen.

Op maandag, dinsdag en donderdag eten we samen op school. Als we klaar zijn, mogen we buitenspelen. De middag beginnen we met activiteiten van het keuzebord. Aan het eind van de dag maken we weer een kring en leest de juf nog een verhaal voor of doen we nog een reken- of taalactiviteit. Dan is de dag al weer voorbij en mag papa of mama ons weer opkomen halen.

Leerkrachten

Juf Marijke Florijn

Maandag t/m vrijdag

mflorijn@veldhuizerschool.nl