Grondslag en identiteit

De grondslag van de Stichting is het Woord van God naar de opvatting van de Drie Formulieren van Enigheid. De Stichting erkent de Bijbel als door de Heilige Geest ingegeven, onfeilbaar en van Goddelijk gezag, en dus als historisch betrouwbaar. Als Stichting geloven we dat de Heilige Schrift ook in de opvoeding de leidraad is, omdat de basiselementen van de opvoeding in de Bijbel zijn neergelegd.

Organisatie

Op elke school is een directeur die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de communicatie naar de ouders. Op de Veldhuizerschool is dat Bastiaan van Silfhout.

Het bestuur is belegd bij het College van Bestuur. Onze bestuurder is dhr. G. (Gert) van der Rhee. Het bestuurskantoor bevindt zich op de Lange Voren 88 te Barneveld en is telefonisch te bereiken via 0342 478 243. Een dependance bevindt zich in de Koepelschool, Nieuwe Maanderbuurtweg 2 te Ede.

In de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur is een scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende functie in een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • dhr. L.M. (Len) de Pater (voorzitter)
  • dhr. V. (Vincent) de Heer (secretaris)
  • dhr. C. (Corné) Kranenburg
  • dhr. B. (Bert) Mollema
  • dhr. B. (Bram) Roggeveen
  • dhr. G.J. (Geert Jan) de Weert

Meer over de organisatie

Bent u op zoek naar iets anders? Hieronder vindt u meer informatie.