Welkom op de pagina van groep 7

Onze groep bestaat uit 24 kinderen; 13 meiden en 12 jongens. 

Van maandag tot vrijdag staat juf Emma Slikkerveer voor de klas.

Wat gebeurt er zoal in groep 7? 

Begin van de dag 

Elke ochtend komen de kinderen om 8:30 de klas binnen. Na het persoonlijk begroeten bij binnenkomst, gaan de kinderen rustig op hun eigen plek zitten en maken zij de som van de dag! De som van de dag is een mini som. Vaak heeft deze som te maken met de rekenstof die we die week (gaan) behandelen. Na het maken van de ‘som van de dag’ beginnen ze aan hun begintaak. Dit kunnen allerlei opdrachten zijn die te maken hebben met taal, spelling of rekenen. Zo beginnen we het eerste kwartier van de dag in rust. Na de begintaak starten we onze lesdag. We luisteren drie keer in de week naar een Bijbelverhaal en leren de psalm van de week. Op vrijdag maken we een Bijbelse verwerking. 

Vakken 

We rekenen in groep 7 op een Chromebook. De software is voor een deel adaptief, dat wil zeggen dat elke leerling op zijn/ haar eigen niveau kan werken. Het Chromebook gebruiken we ook geregeld voor andere vakken. Naast rekenen hebben we dagelijks aandacht voor taal en spelling. Drie keer in de week werken we aan een wereld oriënterend thema (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur). Overige vakken zijn: blits, verkeer, schrijven, begrijpend lezen, Engels, muziek, sociaal-emotionele ontwikkeling, e.d.

Typisch groep 7-zaken zijn het verkeersexamen en het maken van een werkstuk over een land of een beroep. Hier wordt ook een spreekbeurt over gehouden. Ook staat er een outdoordag op de planning. 

Tekenen en handvaardigheid 

Ook de creatieve vakken vinden we erg belangrijk. We maken kennis met verschillende technieken en genieten van elkaars creativiteit. Twee keer in de week ontwikkelen wij onze creativiteit! Dit doen we de ene keer door een tekenopdracht en de andere keer door een echte creaopdracht. Vaak komen deze teken/creaopdrachten overeen met het thema wat we op dat moment in de klas behandelen. Zo hopen we een rijke leeromgeving te creëren.

Gym 

We hebben elke week op dinsdag gym. Van 10.45 tot 12.00 uur gymmen we in de Bettekamp. We krijgen gymles van Sportservice Ede.

Voorlezen 

Voorlezen vinden wij erg belangrijk in de klas, na het eten en drinken wordt er door de juf voorgelezen. We lezen een boek wat aansluit bij de leefwereld van kinderen. De kinderen genieten hier enorm van. Ze weten namelijk dat als ze elke dag een kwartier zelf lezen (wat we óók doen) én voorgelezen worden, dat ze dan een miljoen nieuwe woorden leren per jaar!

Weektaak

Aan het begin van de week krijgen de kinderen een nieuwe (online) weektaak. We gebruiken hiervoor het programma ‘Klasseplan’. Daarop staan gezamenlijke lessen, waarvoor ze eerst een instructie volgen, maar ook opdrachten die zij zelfstandig moeten uitvoeren. Sommige van deze opdrachten moeten de kinderen zelf inplannen. Zo leren en helpen we ze op school om dingen in te plannen en ook te evalueren op hun planning. Het zelfstandig werken staat dan ook regelmatig op de ‘planning’ van de klas. Ze werken aan hun eigen taken.

Huiswerk 

In groep 7 krijgen de kinderen huiswerk. De leerlingen krijgen in totaal vaak drie keer in de week huiswerk op. Dit is twee keer maakwerk voor rekenen en werkwoordspelling. Ook hebben ze (bijna) iedere week een toets van de wereldoriënterende vakken of van bijvoorbeeld Engels. Naast maakwerk is er dan vaak ook wekelijks leerwerk. Als er geen leerwerk is in een week, krijgen de kinderen drie keer maakwerk. 

Leerkrachten 

Juf Emma Slikkerveer

Maandag t/m vrijdag

eslikkerveer@veldhuizerschool.nl

juf Johanneke van Dijk

jvdijk@veldhuizerschool.nl