Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7

Onze groep bestaat uit 22 kinderen; 17 meiden en 5 jongens.

Maandag en woensdag tot en met vrijdag staat Juf Daphne voor de groep. Op de dinsdag staat Juf Karin voor de klas.

Wat gebeurt er zoal in groep 7? 

Begin van de dag

Elke ochtend komen de kinderen om 8:30 de klas binnen. Na het begroeten bij binnenkomst, gaan de kinderen rustig op hun eigen plek zitten en maken zij de opdracht die op het bord staat. Dit kunnen allerlei opdrachten zijn die te maken hebben met taal, spelling, rekenen of misschien werk wat nog afgemaakt moet worden. Zo beginnen we het eerste kwartier van de dag in rust. Na de begintaak starten we onze lesdag. We luisteren drie keer in de week naar een Bijbelverhaal en leren de psalm van de week. Op vrijdag maken we een Bijbelse verwerking.

Vakken

We rekenen in groep 7 op een Chromebook. De software is voor een deel adaptief, dat wil zeggen dat elke leerling op zijn/ haar eigen niveau kan werken. Het Chromebook gebruiken we ook geregeld voor andere vakken. Naast rekenen hebben we dagelijks aandacht voor taal en spelling. Drie keer in de week werken we aan een wereld oriënterend thema (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur). Overige vakken zijn: infonaut verkeer, schrijven, begrijpend lezen, Engels, muziek, sociaal-emotionele ontwikkeling, e.d.

Typisch groep 7-zaken zijn het verkeersexamen en het maken van een werkstuk over een land of een beroep. Hier wordt ook een spreekbeurt over gehouden. Ook staat er een outdoordag op de planning.

Tekenen en handvaardigheid

Ook de creatieve vakken vinden we erg belangrijk. We maken kennis met verschillende technieken en genieten van elkaars creativiteit. Twee keer in de week ontwikkelen wij onze creativiteit! Dit doen we de ene keer door een tekenopdracht en de andere keer door een echte creaopdracht. Vaak komen deze teken/creaopdrachten overeen met het thema wat we op dat moment in de klas behandelen. Zo hopen we een rijke leeromgeving te creëren.

Gym

We hebben elke week op vrijdag gym. Van 11.30 tot 13.00 uur gymmen we in de Bettekamp. We krijgen gym van juf Joske.

Voorlezen

Voorlezen vinden wij erg belangrijk in de klas, na het eten en drinken wordt er door de juf voorgelezen. We lezen een boek wat aansluit bij de leefwereld van kinderen. De kinderen genieten hier enorm van. Ze weten namelijk dat als ze elke dag een kwartier zelf lezen (wat we óók doen) én voorgelezen worden, dat ze dan een miljoen nieuwe woorden leren per jaar!

Weektaak

Aan het begin van de week krijgen de kinderen een nieuwe (online) weektaak. Daarop staan opdrachten op die zij zelfstandig moeten uitvoeren. Ze werken dan  aan hun eigen taken.

Huiswerk

In groep 7 krijgen de kinderen huiswerk. De leerlingen krijgen in totaal vaak drie keer in de week huiswerk op. Dit is twee keer maakwerk voor rekenen en werkwoordspelling. Ook hebben ze (bijna) iedere week een toets van de wereldoriënterende vakken of van bijvoorbeeld Engels. Naast maakwerk is er dan vaak ook wekelijks leerwerk. Als er geen leerwerk is in een week, krijgen de kinderen drie keer maakwerk.

 

Juf Daphne van der Linden

Maandag, woensdag t/m vrijdag

dvdlinden@veldhuizerschool.nl

Meester Aris Smit

Dinsdag

asmit@veldhuizerschool.nl