Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten hebben de dagelijkse zorg voor de kinderen in hun groep. Heel belangrijk vinden we dat bewust gewerkt wordt aan een goede sfeer en een veilige omgeving. Verder is het een belangrijke taak te zorgen dat de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken en dat elk kind de juiste zorg krijgt. De leerkrachten onderhouden daarover de contacten met de ouders. Daarnaast hebben de leerkrachten verschillende taken op schoolniveau.

Ga direct naar Parro

Ga direct naar het ouderportaal

Groep 0/1aJuf Joyce van EssenJuf Mirjam Haasnoot
Groep 0/1bJuf Margriet BethlehemJuf Tineke Floor
Groep 2Juf Marijke Florijn
Groep 2/3Juf Marriët SchoulsJuf Henriette Steenbergen
Groep 3Juf Cora van den BrinkJuf Willemijn Brink
Groep 4Juf Joske SokJuf Annelies van Campen
Groep 4/5 Juf Annet SlingerlandJuf Trijnie van Leeuwen
Groep 5Meester Arwin LammersJuf Sanne Koers
Groep 6Juf Karin LambersJuf Lianne Huizing
Groep 6/7Meester Aris SmitMeester Marien Schouten
Groep 7Juf Emma SlikkerveerJuf Johanneke van Dijk
Groep 8aJuf Tjitske van EckeveldJuf Daphne van der Linden
Groep 8Meester Wim van Aggelen

Intern begeleiders

De Intern Begeleider heeft als taak het opzetten en coördineren van de leerlingenzorg in de school. De ene kant van haar werk is een managementtaak: het bewaken van procedures, de kwaliteitszorg rond zorgverbreding en het nemen van initiatieven. De andere kant is een ondersteunende taak: het begeleiden van leerkrachten bij het hele zorgproces in de groepen. Ook heeft de Intern Begeleider contact met ouders en externe instanties. Juf Jacomine v.d. Berg en juf Erna Smeenk (interim) zijn aan de Veldhuizerschool verbonden als IB’ers.

Neem contact op met onze IB-ers

RT en onderwijsassistenten

De Remedial Teacher en de Onderwijsassistent werken met individuele kinderen of met groepjes. Dit gebeurt nadat een kind hiervoor is aangemeld door de leerkracht. De RT’er neemt toetsen af, stelt, in overleg met de Intern Begeleider, een diagnose en doet een voorstel tot hulp. Deze hulp kan door de leerkracht zelf, door de onderwijsassistent of door de RT’er gegeven worden. Er wordt in overleg een handelingsplan opgesteld en na 6 tot 8 weken geëvalueerd door de RT’er en de groepsleerkracht.
Als ouders wordt u van dit handelingsplan op de hoogte gesteld.  De conciërge is dagelijks op school aanwezig en is het aanspreekpunt voor praktische zaken. Zij zorgt ervoor dat we het schoolgebouw netjes houden met elkaar en regelt allerlei facilitaire zaken. Onze conciërge is mevr. Branda Loonstra.

Bouwcoördinatoren

Het managementteam wordt gevormd door de drie coördinatoren, meester Wim van Aggelen (groep 6 t/m 8), juf Cora van den Brink (groep 3 t/m 5) en juf Trijnie van Leeuwen (groep 1 en 2) en de directeur, Bastiaan van Silfhout.

Directeur

De directeur geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. Een van de taken is het ontwikkelen van beleid op korte en lange termijn op verschillende terreinen, waaronder personeel, financiën, huisvesting en onderwijskundige zaken. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het coachen van leerkrachten en de inzet van ieders capaciteiten in de school. Meester Bastiaan van Silfhout is directeur op de Veldhuizerschool.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op.