Wat doet de ouderraad?

Het doel van de ouderraad is de band tussen ouders en school te bevorderen. De ouderraad helpt bij het organiseren en uitvoeren van een groot aantal (buitenschoolse) activiteiten: onder andere schoolreizen, avondvierdaagse, Koningsdag, Sinterklaas en meesters-en juffendag.  

De voltallige ouderraad bestaat uit zes leden. Deze leden worden door de ouders gekozen of na een voordracht van de ouderraad benoemd. De leden worden voor 3 jaar benoemd en zijn 1 keer herkiesbaar. De ouderraad verricht zijn werkzaamheden in overeenstemming met de grondslag en het doel, zoals beschreven in de statuten van de vereniging. Via de mail ontvangt u het jaarverslag, het financiële overzicht en de begroting.  

De ouderraad wil via de nieuwsbrief de ouders op de hoogte houden van de activiteiten waarbij ze betrokken zijn of zijn geweest. Zo hoopt de ouderraad, met de klassenouders en alle andere ouders de school behulpzaam te kunnen zijn bij de vele activiteiten.  

De Ouderraad in het schooljaar 2023-2024 is als volgt samengesteld:

Josien KroesDhr. Willem van der Molen (penningmeester)
Mevr. Gerdien van HunnikLaura van der Molen
Mevr. Ruby van Veenschoten (contactpersoon)Kirsten de Berg

Wilt u meer informatie?

Neem via onderstaande link contact op met de OR