Groep 2/3

Welkom op de pagina van groep 2/3

Wij zijn een groep met 21 kinderen. Waarvan ongeveer de helft in groep 1 zit en de andere helft in groep 2. Samen zijn wij één groep waarin we met en van elkaar leren. ’s Ochtends ontmoeten we elkaar op het schoolplein en gaan we samen in de rij staan voordat we naar binnen gaan. Als we naar binnen gaan hangen we onze jassen aan de kapstok, zetten we onze pauzehap in het mandje en gaan dan de klas binnen. De dag kan beginnen.

Dagopening 

Iedere week leren wij een christelijk lied en luisteren we drie keer naar een verhaal uit de Bijbel. Dagelijks worden er algemene liedjes gezongen en liedjes rondom de Bijbelverhalen. Ieder morgen komen de dagen van de week, de maanden en seizoenen aan bod. Ook is er ruimte om iets te vertellen van wat we thuis hebben beleefd.

Kleuterplein 

In de kleutergroepen wordt er gewerkt aan de hand van thema’s die een aantal weken centraal staan. We gebruiken hiervoor de methode Kleuterplein. De thema’s hebben vaak verband met de seizoenen of (christelijke) feestdagen. Met de hulp van onze handpop Raai de Kraai wordt de taal- en rekenontwikkeling gestimuleerd. Aan de hand van de leerlijnen observeren we de ontwikkeling van de kinderen. Door middel van deze observaties laten we de lesstof en het spel aansluiten. Enkele voorbeelden van onze leerdoelen zijn dat de kinderen leren tellen en de cijfers van 1-10 (groep 2: 1-20) herkennen. We leren begrippen als: meer, minder en evenveel. Iedere 2/3 weken leren we een nieuwe letter en doen hier verschillende activiteiten mee. Ook is er veel aandacht voor woordenschat, rijmen, het terugvertellen van een verhaal. Daarnaast oefenen we met het verdelen van woorden in klankgroepen (pa-pe-gaai) en hakken en plakken (r-aa-i)

Uiteraard doen we ons best om zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de kinderen aan te sluiten en maken we veel gebruik van spel. Want al spelend leren wij.

Spelen en werken 

Met behulp van een kiesbord kunnen de kinderen verschillende activiteiten kiezen. Elk thema is er een nieuwe themahoek. Ook wordt er graag gespeeld in de huishoek, bouwhoek, constructiemateriaal, zand- en watertafel. Tijdens deze activiteiten komen spelenderwijs de leerdoelen aan de orde. Ook wordt er gewerkt aan de tafels. Hier oefenen de kinderen hun motoriek door te kleuren, verven, vouwen, knippen en te scheuren.

Bewegingsonderwijs 

Iedere dag spelen we twee keer buiten. In onze schuur is van allerlei materiaal te vinden waarmee op het plein of in de zandbak gespeeld kan worden. Iedere week gaan we ook een keertje gymmen in onze eigen gymzaal. Dit is afwisselend op de dinsdag- of donderdagmorgen. We klimmen, klauteren en doen zang-, dans- en tikspelletjes.

Engels 

Een keer in de week hebben we een Engelse les in de kring. Maar iedere dag zingen we ook liedjes over de dagen van de week, leren we kleuren, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen.

Juf Marriët Schouls

Maandag en dinsdag

mschouls@veldhuizerschool.nl

Juf Henriette van Steenbergen

Woensdag, donderdag en vrijdag

hvsteenbergen@veldhuizerschool.nl