Groep 3/4

Welkom op de pagina van groep 3/4

Groep 3/4 telt dit schooljaar 23 kinderen, 10 in groep 3 en 13 in groep 4. De kinderen krijgen op maandag en dinsdag les van juf Cora van den Brink. Op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Willemijn Brink voor de groep. Op maandag en dinsdag is er ondersteuning van juf Marian Pors, op woensdag van juf Rosalyn van der Hoek en op donderdag en vrijdag van juf Marina Stomphorst.  

In groep 3 en 4 werken we vooral aan de basisvaardigheden van lezen, rekenen, taal en spelling. Ook besteden we veel aandacht aan de sociale vaardigheden.  

 Wat doen we zoal in onze groep 3 en 4? 

Bijbelse geschiedenis 

We beginnen bijna elke dag in de kring met bidden en zingen. Op maandag leren we een psalm aan en op vrijdag sluiten we de ochtend af met het maken van een bijbelse verwerking. 

Lezen, spelling en woordenschat groep 3 

Groep 3 is een groot deel van de morgen we bezig met leren lezen. We werken met de methode ‘Lijn 3’. Samen met Ben Bus reizen we door Leesstad, daarbij komen we veel verschillende bushaltes tegen. Het eerste half jaar leren we met name de letters en eenvoudige woorden lezen. Het tweede half jaar ligt de nadruk op het lezen op tempo en verschillende leesproblemen. Er is veel aandacht voor het leren lezen op verschillende niveaus. 

Bij Lijn 3 horen ook woordenschatlessen, elk thema hangen er andere woordvelden in ons grote spinnenweb. 

Het eerste half jaar gebruiken we Lijn 3 ook als methode voor spelling. Na thema 6 stappen we over op Staal. 

Taal en spelling groep 4  

Voor zowel taal als spelling gebruiken we in groep 4 de methode Staal. Ieder hoofdstuk van taal heeft een thema. De eerste twee weken wordt de woordenschat van de kinderen vergroot met woorden die bij het thema passen. Ook leren ze allerlei vaardigheden rond schrijven, spreken en luisteren. In de tweede helft van het thema werken de kinderen aan een eindproduct zoals het schrijven van een recept of een routebeschrijving. De kinderen presenteren de eindproducten aan elkaar.   

Iedere dag krijgen de kinderen spelling. In de methode is er zowel aandacht voor spelling, werkwoordspelling, grammatica en het gebruik van leestekens. Door middel van voordoen, verwoorden, nauwgezette begeleide inoefening en gerichte feedback worden de vaardigheden stap voor stap aangeleerd.   

Technisch Lezen groep 4 

Om het lezen verder te automatiseren besteden we veel aandacht aan het technisch lezen. In de klas hebben we een leeshoek waarin de kinderen regelmatig mogen lezen, ‘stillezen’ noemen we dat. Leesplezier vinden we heel belangrijk. Daarnaast werken we met de methode ‘Lezen in groep 4’ van José Schraven. Vanaf januari starten we met het vak begrijpend lezen. 

Rekenen 

We werken in beide groepen met de Wereld in Getallen 5. Ook werken de kinderen elke week een aantal keer op het Chromebook met Rekensprint om te oefenen met automatiseren. 

Groep 3 

In groep 3 staat het rekenen tot en met de twintig centraal. De kinderen leren het splitsen van getallen en erbij- en eraf sommen. Later in het schooljaar verkennen de kinderen de getallen tot honderd. Ook leren de kinderen het halve en hele uur aflezen van de klok. 

Groep 4 

In groep 4 staat het getalbegrip en het optellen en aftrekken van sommen tot en met honderd centraal. Ook leren we wat vermenigvuldigen is en welke strategie er gebruikt moet worden om een keersom uit te rekenen. 

Verder leren we bij het klokkijken de hele uren, halve uren en de kwartieren zowel digitaal als analoog. 

Schrijven 

We besteden in beide groepen veel aandacht aan de juiste pengreep en de juiste schrijfhouding. We werken met de methode Klinkers. 

Groep 3 

In groep 3 leren we de letters aan elkaar te schrijven. De methode gebruikt daarbij dezelfde volgorde als die waarin de letters bij Lijn 3 aangeboden worden. We leren gelijk vanaf het begin van groep 3 aan elkaar schrijven. De blokletters worden dus niet aangeleerd.  

Groep 4 

In groep 4 leren we de hoofdletters schrijven. 

En verder…  

Bij de lessen van De Vreedzame School werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk om als groep het goed met elkaar te hebben en dat iedereen er mag zijn. 

Ook zijn er nog de vakken zoals verkeer, handvaardigheid, tekenen, muziek en Engels, die geven we vaak aan het eind van de ochtend of ‘s middags. Natuurlijk mag bewegen niet ontbreken. Op dinsdagmiddag hebben we gym. 

Contact 

We vinden het erg belangrijk om korte lijntjes met ouders te hebben en we nemen daar dan ook graag de tijd voor via een gesprek, mail of Parro-bericht. 

Juf Cora van der Brink

Maandag en dinsdag

cvdbrink@veldhuizerschool.nl

Juf Willemijn Brink

Woensdag, donderdag en vrijdag

wbrink@veldhuizerschool.nl