Instroomgroep

Welkom op de pagina van de instroomgroep

Hoera! Uw zoon/dochter is 4 jaar en mag naar de basisschool. Vooraf krijgt u een uitnodiging voor 4 wenmomenten; twee keer een dinsdag- en donderdagochtend. Uw kind kan dan kennis maken met de leerkracht en de andere kinderen. Na deze wenmomenten is uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag welkom in onze groep.

De instroomgroep telt nu 11 leerlingen. In de loop van het jaar komen hier nog een paar leerlingen die vier jaar zijn geworden bij. In de instroomgroep maken de kinderen spelenderwijs kennis met de basisschool.

Bij de start van de dag staat de juf bij de deur van het lokaal om te kinderen te verwelkomen. Om 8.30 uur kan de lesdag beginnen.

Wat gebeurt er zoal in de instroomgroep?

Dagopening

Iedere week leren wij een christelijk lied en luisteren we drie keer naar een verhaal uit de Bijbel. De geleerde liederen herhalen we vaak. Aan de hand van de dagritme kaarten bekijken we samen wat we die dag gaan doen. Ook komen de dagen van de week iedere ochtend aan bod.

Kleuterplein

In de kleutergroepen wordt er gewerkt aan de hand van thema’s die een aantal weken centraal staan. We gebruiken hiervoor de methode Kleuterplein. De thema’s hebben vaak verband met de seizoenen of (christelijke) feestdagen. Met de hulp van onze handpop Raai de Kraai wordt de taal- en rekenontwikkeling gestimuleerd.

Aan de hand van de leerlijnen observeren we de ontwikkeling van de kinderen. We laten de lesstof aansluiten bij deze observaties. We besteden onder andere aandacht voor de volgende leerlijnen:

  • De leerlingen leren tellen (de telrij opzeggen en hoeveelheden bepalen van 1-5) en de cijfers 1 en 2 herkennen, maar ook begrippen als: meer, minder en evenveel; groot, klein en even groot; enzovoort.
  • De leerlingen leren de rangtelwoorden eerste, tweede en derde.
  • De leerlingen doen ervaring op met het verdelen van woorden in klankgroepen.
  • Er is veel aandacht voor woordenschat, rijmen, een verhaal terug vertellen.
  • Ieder thema staat er een klank centraal.
  • De leerlingen leren met betrekking tot concentratie, werkhouding, doorzetting en sociaal gedrag.

Uiteraard blijven we zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de kinderen en maken we veel gebruik van spel. Want al spelend en ontdekkend leren zij ontzettend veel.

Spelen en werken

Met behulp van het kiesbord kunnen de kinderen verschillende activiteiten kiezen. Elk thema is er een nieuwe themahoek. Ook wordt er graag gespeeld in de huishoek, de bouwhoek, met constructiemateriaal, met de zand- en watertafel.

Iedere dag gaan een aantal leerlingen een ‘werkje‘ maken. Zij zijn dan creatief bezig en oefenen hun knutselvaardigheden en ook hun motoriek door te kleuren, te schilderen, te kleien, te vouwen, te knippen en te scheuren.

Bewegingsonderwijs

Op lange schooldagen spelen we twee keer buiten. In onze schuur is allerlei materiaal te vinden waarmee op het plein of in de zandbak gespeeld kan worden. Iedere week gaan we op maandag en vrijdag gymmen in onze eigen gymzaal. We klimmen, klauteren en doen zang-, dans- en tikspelletjes.

Engels

De kinderen krijgen Engels en leren bijvoorbeeld de dagen van de week, de kleuren, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen.

Juf Trijnie van Leeuwen

Maandag en dinsdag

tvleeuwen@veldhuizerschool.nl

Marian Pors

Donderdag en vrijdag

mpors@veldhuizerschool.nl