Contactmomenten

Op onze school worden ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun kind op een aantal vastgestelde momenten. Dit naast de gegevens die ouders kunnen volgen via het Ouderportaal van ParnasSys. 

  • Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 8 een rapport; 
  • Drie keer per jaar zijn de ouders in de gelegenheid om op de spreekavond te komen;
  • We willen graag bij u op huisbezoek komen als de oudste bij ons op school komt. Dit gebeurt in groep 1, 2 of 3.

Parro

Parro is een applicatie waarmee ouders en leerkrachten op een goede manier kunnen communiceren. Deze app gebruiken we voor de volgende zaken:

  • We laten graag zien waar we aan werken op school;
  • De leerkracht kan een hulpvraag uitzetten;
  • De ouders schrijven zich via de app in voor contactmomenten.

De app is niet bedoeld om zorgen over de leerlingen te bespreken. Hiervoor maken we graag een afspraak, zodat we in alle rust daarover een gesprek kunnen voeren.

Ouderportaal

In de ouderportaal kunnen de ouders inloggen en vinden ze het volgende:

  • Tussentijdse opbrengsten van de hoofdvakken;
  • De contactgegevens van de leerkrachten van de school;
  • De gegevens van hun zoon/dochter.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer weten over onze school neem dan contact met ons op.