Groep 4

Welkom op de pagina van groep 4 

Groep 4 telt dit schooljaar 23 leerlingen. Op maandag en dinsdag staat juf Annelies voor de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Lianne. In groep 4 werken we vooral aan de basisvaardigheden van lezen, rekenen, taal en spelling. Ook besteden we veel aandacht aan de sociale vaardigheden. 

Wat doen we zoal in groep 4? 

Bijbelse geschiedenis 

De dag wordt geopend met Bijbelse geschiedenis. Daarbij wordt gezongen, gebeden en drie keer per week geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel. Dit jaar zijn we begonnen met verhalen uit het Oude Testament over de profeet Samuël. Verder leren we iedere week een psalm en maken we een Bijbelse verwerking. 

Rekenen 

In groep 4 staat het getalbegrip en het optellen en aftrekken van sommen tot en met honderd centraal. Ook leren we wat vermenigvuldigen is en welke strategie er gebruikt moet worden om een keersom uit te rekenen. 

Verder leren we bij het klokkijken de hele uren, halve uren en de kwartieren zowel digitaal als analoog. 

Taal en spelling 

Voor zowel taal als spelling gebruiken we de methode Staal. Ieder hoofdstuk van taal heeft een thema. De eerste twee weken wordt de woordenschat van de kinderen vergroot met woorden die bij het thema passen. Ook leren ze allerlei vaardigheden rond schrijven, spreken en luisteren. In de tweede helft van het thema werken de kinderen aan een eindproduct zoals het schrijven van een recept of een routebeschrijving. De kinderen presenteren de eindproducten aan elkaar.  

Iedere dag krijgen de kinderen spelling. In de methode is er zowel aandacht voor spelling, werkwoordspelling, grammatica en het gebruik van leestekens. Door middel van voordoen, verwoorden, nauwgezette begeleide inoefening en gerichte feedback worden de vaardigheden stap voor stap aangeleerd.  

Schrijven 

In groep 4 leren we de hoofdletters schrijven. 

Technisch Lezen 

Om het lezen verder te automatiseren besteden we veel aandacht aan het technisch lezen. In de klas hebben we een leeshoek waarin de kinderen regelmatig mogen lezen. Leesplezier vinden we heel belangrijk. Daarnaast werken we met de methode ‘Lezen in groep 4’ van José Schraven. Vanaf januari starten we met het vak begrijpend lezen. 

En verder… 

Bij de lessen van De Vreedzame School werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk om als groep het goed met elkaar te hebben en dat iedereen er mag zijn. ’s Middags doen we vakken zoals verkeer, handvaardigheid, tekenen, muziek en Engels. Natuurlijk mag bewegen niet ontbreken. Op dinsdagmiddag hebben we gym. 

Contact 

Contact met ouders vinden we belangrijk en we nemen daar dan ook graag de tijd voor via een gesprek, mail of Parro. 

Juf Annelies van Campen

Maandag en dinsdag

avcampen@veldhuizerschool.nl

Juf Lianne Huizing

Woensdag t/m vrijdag

lhuizing@veldhuizerschool.nl