Groep 8

Welkom op de pagina van het laatste leerjaar van de basisschool, groep 8!

Groep 8 telt dit schooljaar 24 leerlingen. Naast de bekende vakken als taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie, staat in groep 8 de voorbereiding op het voortgezet onderwijs centraal. 

Elke ochtend komen de kinderen tussen 8.35 en 8.30 uur de klas binnen. Na het persoonlijk begroeten bij binnenkomst, gaan de kinderen rustig op hun eigen plek zitten. Ze kijken op het bord naar de begintaak en de som van de dag! De som van de dag is een mini som. Vaak heeft deze som te maken met de rekenstof die we die week (gaan) behandelen. Na het maken van de ‘som van de dag’ beginnen ze aan hun begintaak. Dit kunnen allerlei opdrachten zijn die te maken hebben met taal, spelling of rekenen. Zo beginnen we het eerste kwartier van de dag in rust. Na de begintaak starten we onze lesdag. 

Wat gebeurt er zoal in groep 8? 

 • In oktober 2023 gaan we met elkaar op schoolkamp! Een echte groep 8-traditie!
 • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal 
 • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen 
 • De kinderen rekenen op een Chromebook volgens de methode Wereld in getallen 5 
 • Dagelijks hebben we een les van taal en spelling 
 • In groep 8 krijgen de kinderen vier dagen in de week huiswerk. Dit wordt iedereen besproken en ingepland. Op die manier leren we de kinderen werken met een agenda.
 • Kinderen werken twee keer in de week zelfstandig. Hierbij moeten ze zelf taken inplannen.
 • Op dinsdagochtend hebben de kinderen gym, van 8.30 – 10.00 uur. 
 • Twee keer per week behandelen we een wereld oriënterende les, bestaande uit Natuur & Techniek, Geschiedenis of Aardrijkskunde. 
 • Twee keer in de week ontwikkelen wij onze creativiteit!
 • In februari maken de kinderen de doorstroomtoets;
 • Aan het einde van het jaar bereiden we ons voor op een spetterende musical! 

Typisch groep 8-zaken zijn natuurlijk schoolkamp, spreekbeurt, werkstuk en natuurlijk de eindmusical.

Lezen

Te oud om voorgelezen te worden in groep 8? Echt niet! In groep 8 genieten we echt van voorlezen. De juf leest spannende of grappige voorleesboeken. De kinderen (én de juffen) genieten hier enorm van. Ze weten namelijk dat als ze elke dag een kwartier zelf lezen (wat we óók doen) én voorgelezen worden, dat ze dan een miljoen nieuwe woorden leren per jaar!

Weektaak

Aan het begin van de week krijgen de kinderen een nieuwe (online) weektaak. We gebruiken hiervoor het programma ‘Klasseplan’. Daarop staan gezamenlijke lessen, waarvoor ze eerst een instructie volgen, maar ook opdrachten die zij zelfstandig moeten uitvoeren. Sommige van deze opdrachten moeten de kinderen zelf inplannen. Zo leren en helpen we ze op school om dingen in te plannen en ook te evalueren op hun planning. Het zelfstandig werken staat dan ook regelmatig op de ‘planning’ van de klas. Ze werken aan hun eigen taken.

Typisch groep 8-zaken zijn natuurlijk schoolkamp, spreekbeurt, werkstuk en natuurlijk de eindmusical!

Contact

Contact met ouders vinden we belangrijk en we nemen daar dan ook graag de tijd voor via een gesprek, mail of Parro. Ook vinden we het leuk om Parro te ouders op de hoogte te houden door middel van foto’s en filmpjes.

Leerkrachten

Juf Emma Abbink

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

eabbink@veldhuizerschool.nl

Juf Sanne Koers

Woensdag

skoers@veldhuizerschool.nl