Groep 8a

Welkom op de pagina van groep 8 

Groep 8 telt dit schooljaar 26 leerlingen. Naast de bekende vakken als taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie staat in groep 8 de voorbereiding op het voortgezet onderwijs centraal. 

Bij de start van de dag mogen de kinderen via de achteringang zelf naar het lokaal op de tweede verdieping komen. De deuren gaan om 8.24 uur open. De leerkrachten heten de kinderen welkom. Om 8.30 uur starten we met de lessen. 

Wat gebeurt er zoal in groep 8? 

  • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal 
  • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen 
  • De kinderen rekenen op een chromebook volgens de methode Wereld in getallen 5 
  • Dagelijks hebben we een les van taal en spelling 
  • Iedere dag is er huiswerk en leren de kinderen om met een agenda te werken 
  • Op vrijdagochtend hebben de kinderen gym 
  • In april maken de kinderen de CITO-eindtoets 
  • Aan het einde van het jaar bereiden we ons voor op een spetterende musical! 

Leerkrachten

Juf Tjitske van Eckeveld

Maandag

tveckeveld@veldhuizerschool.nl

Juf Daphne van der Linden

Dinsdag t/m vrijdag

dvdlinden@veldhuizerschool.nl