Taal

We hebben een ontwikkelingstraject met externen om ons technisch lezen en begrijpend lezen onderwijs te verbeteren.

Schoolplein

We realiseren het nieuwe schoolplein

Thematisch werken

Onze visie op thematisch onderwijs wordt concreet uitgewerkt

Rekenen

We zetten ons in om de onderwijsopbrengsten van rekenen structureel te verbeteren.

Persoonsvorming

We maken burgerschapsonderwijs concreet in de dagelijkse lessen.

Kwaliteit van onderwijs

We zijn structureel bezig om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en te borgen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de ontwikkelingen op de Veldhuizerschool, neem dan contact met ons op,