We hebben vijf werkgroepen die ieder doelen heeft gesteld voor het schooljaar 2022-2023:

Rekenwerkgroep

We gaan de methode Wereld in Getallen verder implementeren door het gebruik van observatieformulieren en groepsdoelen per blok.

Taalwerkgroep

We implementeren de nieuwe methode voor taal en spelling: Staal

Werkgroep sociaal-emotionele vorming

We hebben aandacht voor de gouden weken aan de start van het schooljaar

We gaan dit jaar gebruik maken van de methode Wonderlijk Gemaakt.

Werkgroep thematisch werken

We gaan onderzoeken op welke wijze we thematisch kunnen werken

Werkgroep schoolplein

We gaan aanpassingen voor het schoolplein ontwerpen en realiseren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de ontwikkelingen op de Veldhuizerschool, neem dan contact met ons op,