OudergeledingPersoneelsgeleding
Dhr. Dick HoogenraadMevr. Mirjam Haasnoot
Dhr. Christiaan KromhoutMevr. Marijke Florijn

Om het werk goed uit te voeren heeft de MR de volgende rechten gekregen:

Informatierecht: Het bevoegd gezag moet de MR inlichten over zijn bezigheden omtrent beleidsvoornemens, financiën, organisatorische en onderwijskundige zaken. De MR heeft recht op overleg met het bevoegd gezag over deze zaken.

Initiatiefrecht: Dit houdt in dat de MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school aangaan een voorstel of standpunt bij het bevoegd gezag neer te leggen. Zowel vanuit het personeel als de ouders kunnen voorstellen ingediend worden.

Instemmingsrecht of adviesrecht: Dit wil zeggen dat bij bepaalde, in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag instemming of advies bij de MR moet vragen. Het bevoegd gezag mag zonder de instemming van de MR zijn besluit niet uitvoeren. Een advies mag genegeerd worden.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij het over vertrouwelijke zaken gaat. Iedereen is welkom om de vergaderingen bij te wonen. U bent van harte welkom na aanmelding.

Contact opnemen met de MR kan door te mailen naar
mr@veldhuizerschool.nl

De gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) van de stichting waar onze school onderdeel van is, wordt vanuit onze school vertegenwoordigd door Christiaan Kromhout

Heeft u een vraag of opmerking