Groep 5/6

Welkom op de pagina van groep 5/6

Groep 5/6 telt dit schooljaar 26 leerlingen, waarvan 12 jongens en 14 meiden.
Juf Joske Sok staat voor de groep.

Wat doen we zoal in groep 5/6?

Bijbelse geschiedenis

De dag wordt geopend met Bijbelse geschiedenis. Daarbij wordt gezongen, gebeden en geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel. Verder leren we iedere week een psalm en maken we een Bijbelse verwerking.

Rekenen

In groep 5 zullen de tafels 6 t/m 9 worden aangeleerd en geautomatiseerd. Daarnaast worden er o.a. verschillende rekenstrategieën aangeleerd, gaan we verder met het aflezen van tijden bij digitale klokken en gaan we aan de slag met deelsommen!

In groep 6 rekenen de leerlingen voor het eerst op Chromebooks. Ook hier worden rekenstrategieën herhaald, worden digitale kloktijden tot op de minuut toe precies afgelezen en worden de keer- en deelsommen steeds groter! Nieuw is het leren rekenen met breuken.

Taal en spelling

Bij de taallessen werken de leerlingen aan verschillende aspecten, zoals woordenschat, schrijven, taal verkennen en spreken en luisteren. De leerlingen vergaren in de eerste twee weken kennis, die zij later vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen. Dat is het eindproduct. Het schrijven van het eindproduct is uitdagend en functioneel, want er wordt echt iets met de tekst gedaan.

Naast taal houden we ons ook bezig met spelling. Door middel van voordoen, verwoorden, nauwgezette begeleide inoefening en gerichte feedback worden de vaardigheden stap voor stap aangeleerd. Fouten worden daarmee zoveel mogelijk voorkomen, zodat de leerlingen vooral succeservaringen opdoen.

Schrijven

In groep 5 wordt het aanvankelijk schrijven afgerond. We houden ons bezig met het schrijven zonder hulplijn, waarbij het schrijven op een basislijn aangeleerd en geoefend wordt.

In groep 6 gaan we verder met voortgezet schrijven. Hiermee bedoelen we tempotraining, eigen tekst schrijven en overschrijven. De leerlingen gaan dit jaar leren om de blokletters te schrijven. Bij de andere vakken schrijven de leerlingen nog aan elkaar.

Lezen

We hopen dat elke leerling kan genieten van lezen! In onze klas lezen we elke dag uit ons eigen gekozen leesboek. Daarnaast mag elke leerling één keer in de week in onze gezellige leeshoek heerlijk lezen in bijvoorbeeld informatieboeken, zoekboeken en stripboeken.

Groep 5/6 houdt zich hiernaast ook bezig met begrijpend en studerend lezen. We vinden het namelijk belangrijk dat er naast leesplezier ook leesbegrip is. Daarom zijn we druk bezig met het leren omgaan met studieteksten, informatiebronnen, kaarten, schema’s, tabellen en grafieken.

Zaakvakken

Lessen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur vormen een belangrijk deel van de middagen in groep 5.
Bij het vak geschiedenis gaan we vijf tijdvakken bij langs en leren we over belangrijke gebeurtenissen uit het verleden.
Bij het vak aardrijkskunde leren we de wereld om ons heen waar te nemen, herkennen en te verklaren. Daarnaast krijgen we in dit schooljaar ook topografie-overhoringen.
Met het vak natuur duiken we in de leerstof over natuur en techniek.

En verder

Bij de lessen van De Vreedzame School werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk om het als groep goed met elkaar te hebben en voornamelijk het gegeven dat iedereen zich veilig voelt in onze groep.

‘s Middags besteden we ook nog tijd aan vakken als verkeer, handvaardigheid, tekenen, muziek en Engels. Natuurlijk mag bewegen niet ontbreken! Op vrijdagmiddag gymmen we!

Contact

Contact met ouders vinden we belangrijk en we nemen daar dan ook graag de tijd voor via een gesprek, mail of Parro.

Juf Joske Sok

Maandag t/m vrijdag

jsok@veldhuizerschool.nl