Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5

Dit schooljaar zitten er 23 leerlingen in de groep. Waarvan 8 jongens en 14 meiden. We hebben een lokaal op de eerste verdieping van onze school. De leerlingen zijn welkom vanaf 8:25 en we starten om 8:30 met de dagopening. We volgen een continurooster, dit houdt in dat we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les hebben van 8.30-14.30. Op woensdag gaan de kinderen van 8.30-12.15 naar school toe.

Wat gebeurt er zoal in groep 5/6

  • Drie keer in de week luisteren de leerlingen naar een Bijbelverhaal. We leren de leerlingen de psalmen en andere Bijbelse liederen. Meestal op vrijdag maken de leerlingen een Bijbelse verwerking
  • Elke dag is er aandacht voor taal, spelling en rekenen. Rekenen doen de leerlingen van groep 6 dit jaar voor het eerst op een Chromebook
  • In groep 5 gaan we aan de slag gaan met nieuwe vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur
  • Er is veel aandacht voor (begrijpend) lezen
  • Wekelijks is er een handvaardigheid- en tekenles
  • Op dinsdagmorgen hebben de leerlingen 1,5 uur gym
  • Ouders geven we geregeld een kijkje in de klas via Parro.

Leerkrachten

Juf Karin Lambers

Maandag en dinsdag

klambers@veldhuizerschool.nl

Juf Sanne Koers

maandag, dinsdag en woensdag

skoers@veldhuizerschool.nl

Juf Annette van der Kamp

donderdag en vrijdag

avdkamp@veldhuizerschool.nl