De Veldhuizerschool is een school waar de Bijbel centraal staat. Daaruit weten we ook dat ieder kind een uniek schepsel van God is.  We zien het als onze taak kinderen te begeleiden bij een doorgaand leer- en vormingsproces op hun weg naar volwassenheid. Op die weg willen we voorwaarden scheppen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Als team, leerlingen en ouders willen we samen een klimaat van acceptatie en respect creëren, waarbij iedereen dagelijks met plezier naar school gaat. We willen onze leerlingen helpen hun relatie tot God, tot de naaste en tot de schepping, te zien en vorm te geven.  

 Onze kernwaarden zijn: 

  • Ieder kind is een uniek Gods geschenk! 
  • We hebben zorg en aandacht voor elkaar en onszelf. 
  • Je mag zijn wie je bent met je eigen gaven en talenten.  

 De Veldhuizerschool: samenwerken aan een brede basis! 

Meer informatie

Wil u meer informatie, neem dan contact met ons op.