Groep 1/2

Welkom bij groep ½ 

Wij zijn een groep met 24 leerlingen, 14 leerlingen in groep 2 en 10 leerlingen in groep 1.  

Dagopening  

Iedere week leren wij een christelijk lied en luisteren we drie keer naar een verhaal uit de Bijbel. Dagelijks worden er algemene liedjes gezongen en liedjes rondom de Bijbelverhalen. Ook komen de dagen van de week, de maanden en seizoenen iedere ochtend aan bod. We kijken ook iedere dag even wat we die dag gaan doen.  

Kleuterplein  

In de kleutergroepen wordt er gewerkt aan de hand van thema’s die een aantal weken centraal staan. We gebruiken hiervoor de methode Kleuterplein. De thema’s hebben vaak verband met de seizoenen of (christelijke) feestdagen. Met de hulp van onze handpop Raai de Kraai wordt de taal- en rekenontwikkeling gestimuleerd. Aan de hand van de leerlijnen observeren we de ontwikkeling van de kinderen. Door middel van deze observaties laten we de lesstof aansluiten. Onder andere wordt er gewerkt aan de volgende leerlijnen: 

  • De kinderen leren tellen en de cijfers 1 -12 herkennen, maar ook begrippen als: meer, minder en evenveel 
  • Er is veel aandacht voor woordenschat, rijmen, een verhaal terug vertellen 
  • Ieder thema staat er een letter centraal. Uiteraard doen we ons best om zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de kinderen aan te sluiten en maken we veel gebruik van spel. Want al spelend en ontdekkend leren wij ontzettend veel.  

Spelen en werken  

Met behulp van het kiesbord kunnen de kinderen verschillende activiteiten kiezen. Elk thema is er een nieuwe themahoek. Ook wordt er graag gespeeld in de huishoek, bouwhoek, zand- en watertafel en met constructiemateriaal. Ook wordt er gewerkt aan de tafels. Hier oefenen de kinderen hun motoriek door te kleuren, verven, vouwen, knippen en te scheuren.  

Bewegingsonderwijs  

Iedere dag spelen we twee keer buiten. In onze schuur is van allerlei materiaal te vinden waarmee op het plein of in de zandbak gespeeld kan worden. Iedere week gaan we ook een keertje gymmen in onze eigen gymzaal (vanaf de herfstvakantie tot aan de meivakantie). Dit is afwisselend op de dinsdag- of donderdagmorgen. We klimmen, klauteren en doen zang-, dans- en tikspelletjes. 

Engels 

De kinderen krijgen Engels en leren de dagen van de week, de kleuren, dierennamen, woorden die bij het seizoen horen. We zingen Engelse liedjes en luisteren naar verhaaltjes.   

Juf Marriët Schouls

Maandag, dinsdag en vrijdag om de week

mschouls@veldhuizerschool.nl

Juf Mirjam Haasnoot

woensdag, donderdag en vrijdag

mhaasnoot@veldhuizerschool.nl