Groep 7/8

Welkom op de pagina van groep 7/8

Groep 7/8 telt dit schooljaar 22 leerlingen, waarvan 8 jongens en 14 meiden.
Op maandag tot en met donderdag staat meester Arwin Lammers op de groep. Op vrijdag krijgen de kinderen les van juf Tjitske Eckeveld.

Elke ochtend komen de kinderen tussen 8.25 en 8.30 uur de klas binnen. Na de begroeting bij binnenkomst, gaan de kinderen rustig op hun eigen plek zitten. Ze kijken op het bord naar de begintaak en de som van de dag! De som van de dag is een mini som. Vaak heeft deze som te maken met de rekenstof die we die week (gaan) behandelen of behandeld hebben. Na het maken van de ‘som van de dag’ beginnen ze aan hun begintaak. Dit kunnen allerlei opdrachten zijn die te maken hebben met taal, spelling of rekenen. Zo beginnen we het eerste deel van de dag in rust. Na de begintaak starten we onze lesdag met de dagopening.

Wat doen we zoal in groep 7/8?

 • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal;
 • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen
 • De kinderen rekenen op een Chromebook volgens de methode Wereld in getallen 5. Deze methode is adaptief, wat inhoudt dat elk kind op zijn of haar niveau kan werken;
 • Dagelijks hebben we een les van taal en spelling;
 • Op dinsdagochtend hebben de kinderen gym, van 10.00-11.30;
 • Twee keer per week behandelen we een zaakvak. Deze lessen gaan over natuur & techniek, geschiedenis of aardrijkskunde.
 • Twee keer in de week ontwikkelen wij onze creativiteit! Dit doen we door middel van teken-, handvaardigheid-, drama- en muzieklessen.
 • Overige vakken die aan bod komen zijn: Infonaut (studievaardigheden), Schrijven, Begrijpend lezen, Engels.
 • Voorlezen vinden wij erg belangrijk in de klas. Vrijwel iedere dag wordt er een kwartier voorgelezen door de leerkracht. Ook in de hogere groepen zien we kinderen hier enorm van genieten. Daarnaast lezen de kinderen ook vrijwel iedere dag een kwartier zelf.
 • Aan het begin van de week krijgen de kinderen een nieuwe (online) weektaak. Daarop staan opdrachten op die zij zelfstandig moeten uitvoeren; ze werken dan aan hun eigen taken.
 • Bij de lessen van De Vreedzame School werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk om het als groep goed met elkaar te hebben en voornamelijk het gegeven dat iedereen zich veilig voelt in onze groep. Halverwege het schooljaar krijgen we ook lessen uit Wonderlijk Gemaakt. In deze lessen is er aandacht voor de seksuele en relationele vorming van kinderen.
 • ‘s Middags besteden we ook nog tijd aan vakken als handvaardigheid, tekenen, muziek en Engels. Natuurlijk mag bewegen niet ontbreken! Op dinsdagochtend gaan we naar de gymzaal!
 • Aan het begin van de week krijgen de kinderen een nieuwe (online) weektaak. Daarop staan opdrachten op die zij zelfstandig moeten uitvoeren. Ze werken dan  aan hun eigen taken.

Typisch groep 7-zaken:

 • het maken van een werkstuk over een land of een beroep en het houden van een spreekbeurt hierover;
 • Outdoordag aan het einde van het jaar;
 • Drie keer per week huiswerk (twee keer maakwerk en één keer leerwerk).

Typisch groep 8-zaken:

 • De kinderen maken een werkstuk en een spreekbeurt
 • In oktober 2023 gaan we met elkaar op schoolkamp! Een echte groep 8-traditie!
 • In groep 8 krijgen de kinderen vier dagen in de week huiswerk. Dit wordt met iedereen besproken en ingepland. Op die manier leren we de kinderen werken met een agenda.
 • In februari maken de kinderen de doorstroomtoets.
 • Aan het einde van het jaar bereiden we ons voor op een spetterende musical!

Contact

Contact met ouders vinden we belangrijk en we nemen daar dan ook graag de tijd voor via een gesprek, mail of Parro. Via Parro ontvangt u ook verdere informatie en zo nu en dan foto’s of video’s van de dingen die de kinderen doen in/met de klas.

Leerkrachten

Meester Arwin Lammers

Maandag t/m donderdag

alammers@veldhuizerschool.nl

Juf Tjitske van Eckeveld

Vrijdag

tveckeveld@veldhuizerschool.nl