Onderwijs op maat!

In onze missie en visie hebben wij vastgelegd dat er voor ieder kind de mogelijkheid moet zijn om zich met zijn eigen gaven en talenten te ontwikkelen. Dat geldt voor kinderen die extra hulp nodig hebben, maar ook voor kinderen die veel meer aankunnen dan het gemiddelde aanbod. In de praktijk blijkt het onmogelijk om individueel onderwijs te geven. Daarom kiezen wij op de Veldhuizerschool voor optimale differentiatie binnen het klassikaal onderwijs. Daarbinnen wordt gezocht naar mogelijkheden om gedifferentieerd onderwijs te bieden aan zoveel mogelijk leerlingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van differentiatie: naar tempo, naar leerstof, naar beoordeling, naar tijd en naar instructie.

Passend onderwijs