Kerstfeest 2022

Donderdag 22 december vierden wij als school het Kerstfeest. Dit jaar mochten we na een heel aantal jaar weer ouders en andere betrokkenen uitnodigen in de Schuilplaats. Wat was het een mooi feest en wat waren er een boel mensen. Van elk kind was er wel een ouder, familielid of andere betrokkene te vinden in de zaal.

Samen zongen we prachtige kerstliederen ter ere van God en ter ere van de geboorte van Zijn Zoon Jezus. Alle klassen zongen op het podium een kerstlied en ook waren er kinderen die stukjes uit de Bijbel of een gedicht voorlazen.

Meester Wim nam dit jaar het Kerstverhaal op zich. In zijn vertelling vertelde hij over een boze keizer die het ‘echte’ kerstverhaal wilde horen, maar niemand kon het hem vertellen. Daarom strafte hij iedereen in zijn land. Als laatst kwam er een oude soldaat die het hem wel kon vertellen. Door deze soldaat viel de keizer letterlijk van zijn troon. Aan het eind van het verhaal wenste hij het kerstfeest te vieren met alle mensen in de troonzaal, die hij eerder nog gestraft had. Gelukkig mochten wij vieren dat er een andere Koning op de troon zit. Zijn Naam is Jezus, de Redder, de Messias. Hij is de Zoon van God, de Koning van ons allen.

De viering eindigde met het zingen van het Ere Zij God. Wat een prachtig lied! Lof aan God, die zijn eniggeboren Zoon naar de aarde sturen voor het vergeven van al onze zonden!