Vertrouwen

Op de VHS werken we vanuit vertrouwen samen als collega’s, met kinderen en met ouder. Daarin vinden we betrouwbaarheid belangrijk; we doen wat we zeggen. De kinderen krijgen verantwoordelijkheid over (een deel van) hun leerproces, gedrag, taken, sfeer en materialen op school. We willen dat kinderen zich gezien voelen en met hun vragen en verhalen bij de leerkrachten durven te komen.

Samen

Leerkrachten, kinderen en ouders werken samen in betrokkenheid op elkaar. Door samen te werken zoeken we het beste voor elke leerling en kunnen we elkaars talenten benutten. Vanuit ons geloof zien we om naar elkaar en naar onze omgeving.

Groeien

Onze kinderen groeien zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Door ons brede aanbod op verschillende niveaus volgen we de ontwikkeling en groei van de kinderen. We bieden een veilige omgeving waar kinderen uitgroeien tot verantwoordelijke (wereld)burgers met zelfvertrouwen en oog voor elkaar en de wereld om hen heen.

Alle bovengenoemde zaken geven we vorm vanuit ons fundament: Het woord van God.