Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5 

In groep 5 zitten dit jaar 21 kinderen. We zijn samen een gezellige en enthousiaste groep! Op maandag staat juf Karin Lambers voor de groep en op dinsdag t/m vrijdag juf Annet Slingerland.

Wat doen we zoal in groep 5?

De dag wordt geopend met Bijbelse geschiedenis. Daarbij wordt gezongen, gebeden en geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel. Verder leren we iedere week een psalm en maken we een Bijbelse verwerking.

In groep 5 rekenen we tot en met de 1000. Naast het optellen, aftrekken en vermenigvuldigen van grotere getallen, leren we ook het delen.

Bij taal en spelling gebruiken we de methode Staal. Bij de taallessen wordt er rond een thema gewerkt. We oefenen dan o.a. met woordenschat, schrijven, spreken en luisteren. Bij de spellinglessen leren we verschillende categorieën met de daarbij behorende regels. Ook wordt de grammatica en werkwoordspelling bij deze lessen behandeld.

Verder besteden we veel aandacht aan het lezen. Naast het technisch lezen hebben we ook begrijpend lezen en studievaardigheden. Bij dit laatste vak leren we o.a. om de belangrijkste informatie uit een tekst te halen, schema’s te maken, tabellen en kaarten te lezen.

Bij de lessen van De Vreedzame School werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk om als groep het goed met elkaar te hebben en dat iedereen er mag zijn.

In groep 5 gaan we aan de slag met nieuwe vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Ook wordt er Engels, schrijven en verkeer gegeven.

Creatief zijn we bezig bij de vakken muziek, handvaardigheid en tekenen. Elke vrijdagochtend hebben we gym.

Contact 

Contact met ouders vinden we belangrijk en we nemen daar dan ook graag de tijd voor via een gesprek, mail of Parro.

Leerkrachten

Juf Annet Slingerland

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

aslingerland@veldhuizerschool.nl

Juf Annelies van Campen

Woensdag

avcampen@veldhuizerschool.nl