Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5

Dit schooljaar zitten er 26 leerlingen in de groep, waarvan 12 jongens en 14 meiden. Ons lokaal is buiten in de unit. De leerlingen zijn welkom vanaf 8:25 en we starten om 8:30 met de begintaak en aansluitend de dagopening. We volgen een continurooster, dit houdt in dat we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les hebben van 8.30-14.30. Op woensdag gaan de kinderen van 8.30-12.15 naar school toe.

Wat gebeurt er zoal in groep 5

  • Drie keer in de week luisteren de leerlingen naar een Bijbelverhaal. We leren de leerlingen de psalmen en andere Bijbelse liederen. Meestal op vrijdag maken de leerlingen een Bijbelse verwerking
  • Elke dag is er aandacht voor taal, spelling en rekenen. Om te werken aan een stevige basis voor rekenen, maken we gebruik van de Barekamuur. Dit oefenen we op de Chromebook met onder andere RekenSprint Online
  • In groep 5 gaan we aan de slag gaan met nieuwe vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur
  • Er is veel aandacht voor (begrijpend) lezen
  • Wekelijks is er een handvaardigheid- en/of tekenles
  • Op vrijdagmorgen hebben de leerlingen 1,5 uur gym
  • Ouders geven we geregeld een kijkje in de klas via Parro.

Leerkrachten

Meester Arwin Lammers

Maandag t/m vrijdag

alammers@veldhuizerschool.nl

Juf Sanne Koers

maandag, dinsdag en woensdag

skoers@veldhuizerschool.nl