Thema 2 De winkel
Foto's van lessen in de klas: schoenen sorteren en bezoek aan Zoo en Zo.